Partners

Omwille van de coronacrisis verloopt de werking van onderstaande dienstverlening tijdelijk anders. Omdat er steeds wijzigingen zijn, belt u best naar het Sociaal Huis ivm de geldende regeling: 09 355 93 09.
Onze excuses voor het ongemak.

Commissie voor Juridische Bijstand

Fluvius

Kind en Preventie

Werkloosheidscontrole RVA

Dyzo

Wijk-werken

Volkshaard

Drugpunt

Commissie voor Juridische Bijstand

Eén keer per maand wordt door de Commissie in ons centrum gratis juridisch advies verstrekt. Vooraf wordt steeds kenbaar gemaakt wanneer de zitdag doorgaat maar in principe elke derde donderdag van de maand van 16.30 uur tot 18.00 uur. U vindt deze informatie ook steeds op de startpagina van deze website of in het infoblad van de gemeente Lochristi. U maakt best een afspraak via het nummer 09 355 93 09.

Omwille van corona verloopt het juridisch advies momenteel telefonisch. Alle praktische info vindt u hier.

Fluvius

In het Sociaal Huis kan u de budgetmeterkaart zelf opladen met bancontact. Bij problemen of moeilijkheden kan u steeds hulp vragen aan onze medewerkers. Let wel, dit kan enkel tijdens onze openingsuren. Klik hier voor een link naar de webpagina

Kind en Preventie

Kind en Preventie verstrekt gratis preventief onderzoek voor kinderen jonger dan drie jaar. Het kind wordt er gemeten en gewogen en men kan er terecht met allerlei vragen. De kinderarts onderzoekt de kinderen en geeft gratis vaccinaties.

Opgelet!

Omwille van corona gaan deze sessies momenteel door in Sint-Amandsberg: Sint-Bernadettestraat 134.
Meer info: 078 150 100

Klik hier voor een link naar de webpagina

Werkloosheidscontrole RVA

Wanneer u deeltijds werkt en een inkomensgarantie-uitkering ontvangt moet u vanaf de eerste werkdag in het bezit zijn van een formulier C3 deeltijds. U bent nog steeds verplicht om uw formulieren C3 deeltijds iedere drie maanden te laten valideren (afstempelen) door het OCMW. Deze werkloosheidscontrole (afleveren van de stempel op de stempelkaart) wordt uitgevoerd in het Sociaal Huis.

Klik hier voor een link naar de webpagina van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling.

Dyzo

OCMW Lochristi werkt samen met Dyzo vzw, een gespecialiseerde begeleidingsdienst voor zelfstandigen die in de problemen (dreigen te) raken. Het OCMW en Dyzo volgen indien nodig het dossier samen op. Zo heeft het OCMW veel kennis en ervaring i.v.m. psychosociale begeleiding, problemen met energielevering, huisvesting, tewerkstelling, … en volgt het deze zaken op.
Dyzo vzw houdt zich bezig met de rendabiliteit van een onderneming, btw-problemen, achterstallige sociale bijdragen en belastingen, met handelshuur, met de reorganisatie of de heroriëntatie van een zaak, met vergunningen, zelfs met de eventuele milieuproblematiek.
Dyzo neemt uitvoerig de tijd voor een eerste intakegesprek om er achter te komen wat juist de moeilijkheden en de sterke punten zijn. Dit gesprek kan soms 2 tot 3 uur duren en soms is er nog een tweede gesprek nodig. Dit gebeurt om zo over de volledige informatie te beschikken. Enkel dan kan er namelijk correct advies gegeven worden.
Meer informatie: Sociale Dienst, 09 355 93 09, info@ocmwlochristi.be of www.dyzo.be.

Wijk-werken: klaar je klus met een wijk-werker

PWA werd op 1 januari 2018 wijk-werken.
Het wijk-werken is een samenwerking tussen de VDAB en de lokale besturen van Lochristi, Lokeren, Moerbeke en Wachtebeke. Deze samenwerking zorgt voor een duidelijke en eenvoudige administratie.
Op zoek naar een helpende hand voor klusjes, klein tuinwerk, logistieke ondersteuning, oppas, preventietaken, hulp bij administratie, werk in de serre of op de akker, gezelschap voor ouderen, toezicht?
Een wijk-werker helpt enkele uren per week en doet zo extra werkervaring op. Deze ervaring is goud waard en een stap dichter in hun zoektocht naar een duurzame job. Door beroep te doen op een wijk-werker helpt u dus niet alleen uzelf, maar ook de wijk-werker. Een win-win situatie!
Zowel scholen, vzw's, privépersonen, OCMW's, land- en tuinbouwbedrijven, niet-commerciële verenigingen of steden en gemeenten kunnen een beroep doen op wijk-werken.
U betaalt als gebruiker 6,45 euro per begonnen uur. Verzekering en vervoerskosten zijn ten laste van de VDAB.

Meer info?  Ilse De Weirdt, bemiddelaar wijk-werken - 0470 72 53 56 - ilse.deweirdt@vdab.be.

Wekelijkse zitdag op donderdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur, Sociaal Huis, Bosdreef 5A.

Volkshaard

Zolang de coronacrisis duurt, wordt er enkel op afspraak gewerkt.
Een afspraak maken kan via het nummer 09 233 12 43.


TIJDELIJK NIET VAN TOEPASSING:

De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard houdt elke derde dinsdag van de maand in de voormiddag zitdag in het Sociaal Huis. Dit is steeds van 8.30 tot 11.30 uur.
Een afspraak maken is niet nodig. Er wordt gewerkt volgens het principe ‘first come, first served’.
OPGELET: in juli is er geen zitdag!

Meer info: Sociaal Huis, Bosdreef 5A, 09 355 93 09 of info@ocmwlochristi.be.

Drugpunt Regio Puyenbroeck

Bij Drugpunt kan je terecht met alle vragen over verslavingsmiddelen, ook wanneer het gebruik nog niet problematisch is.
Verslavingsmiddelen zijn illegale drugs, alcohol, tabak, gokken en gamen. Samen met een medewerker zoeken we naar de beste begeleiding. Ook familieleden en vrienden van gebruikers kunnen bij ons terecht voor begeleiding of advies.
De werking van Drugpunt is vertrouwelijk en gratis en wordt aangeboden op afspraak.
Dit kan via 0472 17 48 82 of via lisa.deridder@drugpunt.be. Gesprekken kunnen doorgaan in het Sociaal Huis of in het Jeugdhuis Lodejo.