Samen thuis in de Zaffelaarse buurt!

De Gemeente Lochristi en het woonzorgcentrum Exalta|Sint-Vincetius gaan samen met een waaier aan professionele partners en verenigingen voor een zorgzame buurt in Zaffelare.

In een zorgzame buurt wordt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn nagestreefd zodat een persoon met een ondersteuningsnood  zo lang mogelijk thuis of in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen. 

Heel wat mensen zijn bereid zich te engageren voor een ander, maar weten niet hoe ze dit in praktijk kunnen brengen.  Een luisterend oor, een helpende hand, …… heel wat potentieel dat aanwezig is in de buurt. Wij willen dit potentieel gaan activeren door gerichte acties te ondernemen, door ontmoeting tussen mensen mogelijk te maken.

Iedereen in de buurt is betrokken partij ongeacht de leeftijd; mensen met of zonder zorgvraag , bewoner of gebruiker, dienstverlener of voorziening… Hoe vroeger en hoe actiever de betrokkenheid van de buurt, hoe meer kans dat de zorgzame buurt ook de zorg van buurtbewoners wordt. Zorgzame buurten beogen immers niet enkel een betere zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, ze willen ook de vrijwillige inzet van iedereen waarderen.

Samen thuis in de Zaffelaarse buurt zal een antennepunt van het lokaal dienstencentrum in het WZC opstarten om de buurt samen te brengen rond activiteiten en infomomenten. We maken werk van het tuinproject in kader van ontmoeting, ontspanning,…  om eenzaamheid te voorkomen. Het WZC stelt ook een aantal diensten ter beschikking voor de buurt zoals gebruik van douche, aangepast bad, expertise dementie,… Met het opstarten van buurtbabbels in een specifieke wijk én het zoeken van sleutelfiguren in de wijk willen we het kleine helpen opstarten of versterken. 

Ben jij de juiste persoon om dit proces op een coachende en waarderende manier in goede banen  te leiden? Neem dan een kijkje op onze website of sociale media met meer info over de  vacature  projectmedewerker en hopelijk ontmoeten we je snel voor een gesprek.

 Wens je meer informatie dan kan je steeds contact opnemen met Hilde Van Hecke, regiodirecteur WZC Exalta|Sint-Vincentius  hilde.vanhecke@exalta.be of 09 326 98 15