Centrumraad

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren, is inspraak van onze gebruikers en bezoekers belangrijk. Via de centrumraad kan er op eigen initiatief of op verzoek van de centrumleidster advies uitgebracht worden over de algemene werking van het dienstencentrum. Wat inhoudt dat de leden zich uitspreken over alle vormen van dienstverlening die verstrekt worden,over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag.
De centrumraad moet samengesteld zijn uit minstens 9 leden. Onder deze 9 leden bevindt zich de centrumleidster, een vertegenwoordiger van de lokale ouderenadviesraad en minstens 5 gebruikers van het centrum.
De centrumraad vergadert minstens 4 maal per jaar. Voor meer informatie of bij interesse, neem contact op met de centrumleidster via 09 238 32 18 of kom gerust langs in het dienstencentrum.