Vast bureau

Aansluitend op het college van burgemeester en schepenen vergadert het vast bureau, het uitvoerend orgaan van het OCMW.

De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar. De samenstelling van het vast bureau is dezelfde samenstelling als die van het college van burgemeester en schepenen. De voorzitter leidt de zittingen en wordt bijgestaan door de algemeen directeur.

Leden

  • Yves Deswaene (burgemeester)
  • Sandro Di Nunzio
  • Frederic Droesbeke
  • Patrick Maes
  • Jean-Pierre Raman
  • Janine Stadeus
  • Marie-Claire Van Nieuwenhuyse

Beslissingen

Je kan de beslissingen online raadplegen.