Woonzorgcentrum Sint-Pieter

Klik hier voor een folder van woonzorgcentrum Sint-Pieter.

De leefomgeving

De gesloten afdeling Orchidee

Maandelijkse activiteiten (Niet toegankelijk voor buitenstaanders. Louter informatief voor familieleden)

De tuin en het dierenpark

Ons kwaliteitslabel 'Smiley' voor de keuken

Informatie

Stage lopen in woonzorgcentrum Sint-Pieter

Een vakantiejob in woonzorgcentrum Sint-Pieter

De kern van onze werking ligt in het nastreven van een optimale levenskwaliteit en zingeving. Activeren en stimuleren van participatie staan hierbij centraal.

De leefomgeving

De leefomgeving in het woonzorgcentrum is aangepast aan de specifieke behoeften en wensen van de 80 bewoners.

Het woonzorgcentrum telt drie afdelingen – trouw genoemd naar de specialiteiten van de streek :

- Azalea

- Begonia

- Orchidee

De afdelingen vormen kleine groepen waarin de huiselijke sfeer optimaal wordt benaderd.

Elke bewoner krijgt een peter of meter toegewezen, steeds iemand van het verzorgend personeel. Deze peters en meters zorgen ervoor dat de bewoners de nodige aandacht krijgen en dat met hun bijzondere eigenschappen of wensen rekening wordt gehouden.

WZCwebsite1
WZCwebsite2

De gesloten afdeling Orchidee

Personeel op de afdeling Orchidee is gericht op zorgverstrekking voor bewoners met dementie. Deze mensen hebben meer koesterende zorg nodig. Er wordt extra aandacht besteed aan sociale interactie en de voortdurende nabijheid van medewerkers staat centraal. Op deze afdeling zijn er enkele hoekjes waarbij de gezelligheid centraal staat.

De tuin en het dierenpark

De bewoners genieten van de rustgevende en therapeutische krachten van het omliggende groen. De tuin is volledig aangepast aan de noden van de ouderen: vlakke ondergrond, zitbanken, aangepaste bewegingstuin, … 

Voor de bewoners van de afdeling Orchidee is een aparte tuin voorzien.

inkom

zithoek tv orchidee
Klik om te vergroten

zitrruimte raam orchdee 2
Klik om te vergroten

Het zonneterras, het dierenpark en de bewegingstuin nodigen uit om buiten te genieten.

Ons kwaliteitslabel 'Smiley' voor de keuken

smiley In de keuken van het woonzorgcentrum Sint-Pieter worden elke dag 80 ontbijten, middagmalen en avondmalen bereid. Sinds eind 2010 kan ons keukenteam pronken met het officiële Smiley-label van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Dit officiële label stelt dat de keuken van het wzc conform is met de voorschriften van de voedselveiligheid.
Het behalen van deze 'Smiley' is binnen de kwaliteitszorg een apart gegeven omdat de criteria niet verbonden zijn met de bepalingen rond de ouderenzorg, maar wel met bepalingen rond grootkeukens.
Dit betekent voor ons woonzorgcentrum een bijkomende uitdaging omwille van de strenge en specifieke hygiëne- en veiligheidsvoorwaarden van deze sector. De steun van onze cateringpartner Sodexo is dan ook van niet te onderschatten waarde.

In 2019 werd dit keurmerk verlengd tot eind 2022.

Informatie

Voor informatie, onze folder en/of bezoeken kan u terecht bij:

- Stephanie Bruyère, opnameverantwoordelijke: 09 355 93 09

- Ann Cardinael, directeur: 09 355 51 37

- Linda Boeykens en Anouk Delemarre, administratie 09 355 51 37

Ann Cardinael 

directeur wzc

ann website

Linda Boeykens

Anouk Delemarre

administratieve medewerksters

anouk en linda
Klik om te vergroten