Assistentiewoningen 'Hof van Lo'

Hier vindt u een folder van de assistentiewoningen 'Hof van Lo'.

Op 25 september 2009 werd onze assistentiewoningen ‘Hof van Lo' officieel voor geopend verklaard. Een week later namen de eerste bewoners hun intrek.

Een assistentiewoning is een woonvorm die het senioren mogelijk maakt om lang zelfstandig te blijven wonen. Om het zelfstandig wonen zo lang mogelijk te verzekeren kan men de hulp inroepen van diverse thuiszorgdiensten. De bewoner heeft hierin een vrije keuze.

serviceflatswebsite1

Het OCMW biedt met de assistentiewoningen een aangenaam, comfortabel en veilig verblijf aan met respect voor de identiteit en privacy van elke bewoner.

Een assistentiewoning: voor wie?

De assistentiewoningen staan open voor alle zelfredzame personen, die om sociale, veiligheids- of kleine gezondheidsredenen niet in staat zijn om in hun woning te blijven wonen.

Een kandidaat-bewoner moet op het moment dat hij verhuist naar de assistentiewoning minstens 65 jaar zijn.

Zowel alleenstaanden als koppels kunnen terecht in een assistentiewoning.

Waarom een assistentiewoning?

Uw huidige woning is niet voldoende aangepast aan uw noden: de woning is te groot geworden, u slaapt op een verdieping, u woont te ver van het centrum, u voelt zich niet langer veilig of bent wel eens eenzaam, enz.

De assistentiewoning

De groep assistentiewoningen (GAW) ligt dicht bij de dorpskern van Lochristi, op amper een boogscheut van de drukste winkelstraat van het dorp.

Iedere flat is ongeveer 63 m² groot, heeft een woonkamer met eet- en zithoek, een ingerichte keuken, een berging, een badkamer met douche en wc, een tweepersoonskamer en een terras of balkon.

De aansluitingen voor de nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water, telefoon, kabel, internet) zijn aanwezig. De bewoner staat zelf in voor de aansluiting bij een maatschappij naar keuze. In noodsituaties (vb. bij een val in huis, een dringend gezondheidsprobleem, …) kan men gebruik maken van het oproepsysteem, waarmee iemand van het verzorgend of verplegend personeel van het woonzorgcentrum verwittigd wordt.

Er is parkeergelegenheid voor auto's en fietsen.

Als toekomstige bewoner moet u enkel nog instaan voor gordijnen, lichtarmatuur, meubilair en huisraad.

Dienstverlening

Het OCMW wil bijdragen tot een aangenaam woonklimaat. Dit wordt mogelijk gemaakt door een goede werking van de ondersteunende diensten.

De dienstverlening is aangepast aan uw individuele noden en behoeften met de mogelijkheid om optimaal beroep te doen op thuisverpleging, gezins- en bejaardenhulp, poetshulp, maaltijdbedeling, sociale/administratieve hulpverlening, vervoer voor minder mobielen, klusjesdienst, …

Via het OCMW kan de bewoner zelf ten minste één warme maaltijd per dag afhalen bij de keuken van het woonzorgcentrum. De maaltijd kan genuttigd worden in de cafetaria van het wzc Sint-Pieter of kan worden afgehaald.

Elke bewoner kan deelnemen aan de gebruikersraad (bewonersraad). Deze raad vergadert eenmaal per trimester.

Vlakbij de assistentiewoningen bevinden zich het woonzorgcentrum Sint-Pieter en het Sociaal Huis.

Wat kost een assistentiewoning?

De dagprijs bedraagt m.i.v. 1/1/2020  25,14 euro.

VOLGENDE KOSTEN ZIJN INBEGREPEN:

•  huur van de flat,

•  aanwezigheid van het noodoproepsysteem,

•  reiniging gemeenschappelijke ruimten,

•  onderhoud gemeenschappelijke technische installaties,

•  brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid van het volledige gebouw (exclusief de inboedel van de privéwoningen),

•  verwarming en verlichting gemeenschappelijke ruimten,

•  kosten van het waterverbruik in de gemeenschappelijke plaatsen,

•  plaatsing-, vervanging- en onderhoudskosten van de individuele meters voor de nutsvoorzieningen,

•  aanleg, gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke tuin,

•  onroerende voorheffing

•  huisvuilbelasting,

•  milieubelasting

•  interventie van een personeelslid van het woonzorgcentrum (na een alarm via het noodoproepsysteem)

KOSTEN DIE NIET INBEGREPEN ZIJN:

•  onderhoud flat,

•  voeding en kleding,

•  zorgen met betrekking tot lichaamshygiëne,

•  medische en verpleegkundige zorgen,

•  farmaceutische kosten,

•  kosten voor installatie en het gebruik van telefoon/internet en televisie,

•  verzekeringskosten inclusief burgerlijke aansprakelijkheid van alle voorwerpen eigendom van de bewoner en in gebruik door - en in bezit van hem/haar,

•  kosten voor verwarming, waterverbruik en elektriciteit van de flat evenals abonnementskosten

•  plaatsings-, vervangings- en onderhoudskosten van de individuele meters indien de schade het gevolg is van handelingen die door de bewoner zijn gesteld,

•  gemeentebelastingen,

•  herstelling en onderhoudswerken die ten laste vallen van de bewoner

•  de kosten voor diensten die verstrekt worden en waar de bewoner facultatief gebruik kan van maken (poetsdienst, gebruik polyvalente ruimte voor privé-doeleinden, kapster wzc, gemeenschappelijke was- en droogautomaat, …)

serviceflatswebsite3

Hoe zich inschrijven?

Heeft u interesse om een nieuwe bewoner te worden van 'Hof van Lo'? Dan kunt u contact opnemen met Stephanie Bruyère via het nummer 09 355 93 09 of via Stephanie.Bruyere@ocmwlochristi.be. Om u te laten inschrijven moet u volgende zaken kunnen voorleggen: identiteitskaart, SIS-kaart, trouwboekje,  attesten voor pensioen of andere tegemoetkomingen, naam, adres en telefoonnummer van kinderen, naaste familie of andere contactpersonen en een evaluatieschaal ingevuld door de huisarts of door de behandelende arts. Nadat uw sociaal verslag door de maatschappelijk werker is voorgelegd en goedgekeurd, wordt u op de wachtlijst van de assistentiewoningen 'Hof van Lo' geplaatst.