Budgetbeheer

Sociale Dienst

Bosdreef 5A
9080 Lochristi
T 09 355 93 09
F 09 356 95 94
info@ocmwlochristi.be

Klik hier voor een folder van de dienst budgetbegeleiding en budgetbeheer.

Soms volstaat budgetbegeleiding niet en dient voor budgetbeheer te worden gekozen.  In dit systeem geeft u op vrijwillige basis aan de maatschappelijk werker volmacht op een geblokkeerde bankrekening. Uw inkomsten worden dan op deze rekening gestort. Enkel mits toestemming van de maatschappelijk werker krijgt u toegang tot de rekening. Facturen en schulden worden door de maatschappelijk werker betaald. Zodra de situatie verbetert, kan u het beheer terug in eigen handen nemen.