Schuldbemiddeling

Voor deze dienstverlening is er een samenwerkingsverband met de OCMW’s van de gemeenten Berlare, Hamme, Waasmunster en Wichelen. Alle vijf de O.C.M.W.’s hebben individueel een erkenning van schuldbemiddelingsdienst.

De schuldbemiddelingsdienst van het samenwerkingsverband wordt  bemand door een voltijds jurist en een voltijds maatschappelijk werker die hun bureel hebben op het O.C.M.W. Hamme.

Wanneer na het intakegesprek door iemand van de eigen sociale dienst wordt vastgesteld dat er mogelijks een dossier collectieve schuldenregeling kan worden opgestart, wordt een afspraak geregeld tussen cliënt en iemand van de schuldbemiddelingsdienst. Na dit gesprek wordt beslist om al dan niet een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling op te stellen t.a.v. de beslagrechter. Indien de beslissing positief is, wordt dit dossier integraal verder opgevolgd door de schuldbemiddelingsdienst en een verzoekschrift opgesteld en neergelegd ter griffie. Nadien eindigt de opdracht van de schuldbemiddelingsdienst gezien in het verzoekschrift wordt gevraagd om een andere schuldbemiddelaar aan te stellen.