Klusjesdienst

Sociale Dienst

Bosdreef 5A
9080 Lochristi
T 09 355 93 09
F 09 356 95 94
info@ocmwlochristi.be

Klik hier voor een folder van de klusjesdienst.

De klusjesdienst is er voor mensen die onder een bepaalde inkomstengrens vallen.

Er kunnen uiteenlopende karweien en klussen uitgevoerd worden evenwel zonder herhalend karakter en waarvoor geen specifieke professionele kennis nodig is.

Een eerste voorwaarde om van deze dienstverlening te kunnen genieten is dat de aanvrager bereid is zich te onderwerpen aan een sociaal-financieel onderzoek om na te gaan of de betrokkene tot één van de toegelaten inkomenscategorieën behoort.

De inkomensgrenzen bedragen momenteel netto € 1.925,23 per maand voor een alleenstaande en netto € 2.100,25 per maand voor een gezin. Hierbij worden alle mogelijke inkomsten in aanmerking genomen met uitzondering van ondermeer kinderbijslag, onderhoudsgeld voor de kinderen, spaargelden en studiebeurzen. De diensten van de klusjesdienst kunnen niet met dienstencheques betaald worden.

De karweien worden uitgevoerd door een klusjesman die voorzien is van het gepaste gebruiksmateriaal. De verbruiksgoederen, nodig voor het uitvoeren van een karwei, worden door de aanvrager zelf bekostigd.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Bieke Demeester, maatschappelijk werkster.

Klusjesdienst
Klik om te vergroten