Info & Administratieve hulp

De sociale dienst kan u allerlei nuttige informatie bezorgen over alle mogelijke vormen van dienst -en hulpverleningen. Samen met u zoeken wij naar de geschikte dienst die u kan helpen bij uw specifieke vragen of problemen. We streven er naar om de doorverwijzing zo goed mogelijk op te volgen. Wij kunnen u ook helpen met allerlei administratieve formaliteiten.