Financiële steun

Sociale Dienst

Bosdreef 5A
9080 Lochristi
T 09 355 93 09
F 09 356 95 94
info@ocmwlochristi.be

Soms wordt een uitkering waarop u recht heeft, zoals een werkloosheidsvergoeding, pensioen, kinderbijslag, ... laattijdig uitbetaald. Indien u daardoor in geldnood komt, kan ons centrum u een voorschot geven.

Het kan gebeuren dat men om een aanvaardbare reden een dringende rekening niet kan betalen. We denken hierbij aan een huurwaarborg, een elektriciteitsrekening, hospitalisatiekosten, ... In dit geval kan ons centrum een (terugvorderbare) financiële steun toekennen.

Ook wanneer u over een laag inkomen beschikt, kunnen wij u in bepaalde gevallen een maandelijkse financiële steun toekennen.