Leefloon

Sociale Dienst

Bosdreef 5A
9080 Lochristi
T 09 355 93 09
F 09 356 95 94
info@ocmwlochristi.be

Klik hier voor een folder van de dienst leefloon en financiële steun.

Het leefloon is de nieuwe term die sinds 1 oktober 2002 wordt gebruikt voor het vroegere bestaansminimum en kadert in de wetgeving van het Recht op Maatschappelijke Integratie.

Het leefloon is bestemd voor meerderjarige personen die geen of onvoldoende inkomsten hebben en is het laatste vangnet van de sociale zekerheid (residuair). Dit wil zeggen dat een aanvrager eerst alle inspanningen moet leveren om zelf een inkomen uit arbeid of een ander vervangingsinkomen te bekomen.