Kandidaat politieke vluchtelingen

Sociale Dienst

Bosdreef 5A
9080 Lochristi
T 09 355 93 09
F 09 356 95 94
info@ocmwlochristi.be

In het Lokaal Opvanginitiatief (Dorp-Oost 101 a, 9080 Lochristi) is er plaats voor twaalf asielzoekers. Dit kunnen zowel mannen, vrouwen als begeleide minderjarigen zijn. De asielzoekers worden toegewezen in het kader van het nationaal spreidingsplan en de meest verschillende nationaliteiten komen er terecht.

Het O.C.M.W. verbindt zich ertoe om de essentiële materiële hulp te voorzien en omvat huisvesting, voeding, sportactiviteiten, onderwijs, kledij, zakgeld, administratieve hulp, juridische bijstand, geneeskundige en farmaceutische verzorging.

Voor taallessen en maatschappelijk oriëntatie wordt beroep gedaan op vrijwilligers.

De verantwoordelijke van het lokaal opvanginitiatief is Kathleen De Baets.