Sociaal Huis

sociaalhuis2010

Eén centraal aanspreekpunt voor alle hulpvragen in verband met welzijn

Wie een hulpvraag heeft weet vaak niet waar hij die kan stellen. Nochtans bestaat er een groot aanbod aan dienstverlening. Deze tegenstrijdigheid heeft al menig hulpvrager én hulpverlener kopzorgen gebaard. Om hieraan tegemoet te komen sloten het gemeentebestuur en het OCMW een samenwerkingsakkoord tot het opstellen van een lokaal sociaal beleidsplan en de oprichting van het Sociaal Huis. Wie zich met een vraag richt tot het sociaal huis zal op een professionele manier en in duidelijke en verstaanbare taal begeleid worden naar de juiste dienst. Wie een vraag heeft, zal soms onmiddellijk een antwoord krijgen, of indien dit niet kan, doorverwezen worden naar de juiste dienst.

Een lage drempel

Het Sociaal Huis staat open voor iedereen, zonder enig onderscheid. Vragen over ouderenvoorzieningen, tegemoetkomingen, huisvesting, gezondheidszorg, diverse bemiddelingen, sociale administratie, …, alle vragen zijn welkom. Bovendien is het Sociaal Huis ook heel toegankelijk met een goed bereikbare ligging en ruime openingsuren. De openingsuren van het Sociaal Huis zijn dezelfde als die van het OCMW.

In samenwerking met andere diensten

Het Sociaal Huis tracht als centraal aanspreekpunt met zo’n groot mogelijke waaier van diensten samen te werken. De voornaamste bekommernis is hierbij steeds de hulpvrager op een klantvriendelijke en vlotte manier een oplossing bieden op zijn vraag. Sommige diensten zijn consulteerbaar in het Sociaal Huis zelf, met andere diensten wordt samengewerkt via een gerichte doorverwijzing.

Met een coördinatiefunctie

Artikel 6 van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid bepaalt “het lokaal bestuur coördineert het lokaal sociaal beleid”. Deze coördinatietaak situeert zich op drie niveaus:
- Op beleidsniveau, wat kan leiden tot een (betere) samenwerking tussen gemeentebestuur en OCMW enerzijds en tussen de lokale besturen en de lokale actoren anderzijds.
- Op voorzieningenniveau, bijvoorbeeld via netwerkvorming waarbij doorverwijzing tussen welzijnsactoren gestructureerd wordt.
- Op cliëntniveau zoals bijvoorbeeld het individueel cliëntoverleg tussen verschillende welzijnsactoren.

sociaalhuis2010-2

Klik hier voor de folder van het Sociaal Huis.

Voor een overzicht van de diensten van het sociaal huis verwijzen wij u graag door naar de pagina partners.

Aanverwante onderwerpen